Algemene leden vergadering

Noordvliet Noordzijde 153, 3142 CL Maassluis Noordvliet 153, Maaasluis

Aanstaande donderdag, op 25 mei 2023, is de ALV van de Businessclub Maassluis. De agenda, het financiële overzicht, de notulen van de ALV van 2022 en het jaarverslag van de secretaris, zijn afgelopen woensdag per mail aan alle leden verzonden. Vanaf 18.00 uur zijn we welkom bij Riet Snoeck thuis. Er wordt gezorgd voor soep […]