Home
Identiteit
Bijeenkomsten
Doelstelling
Bedrijven
Communicatie
Lidmaatschap
Aanmeldingsprocedure
Vacatures
Nieuws
Fotoboek
Activiteiten kalender
Contact


Doelstelling

 Het doel van de vereniging is:

  • Het stimuleren van de zakelijke belangen van de leden onderling door bij iedere bijeenkomst de mogelijkheid te bieden te vertellen wie je bent en welk bedrijf je hebt of voor welk bedrijf je werkt. De zogenaamde twee minuten presentatie.
  • De twee minuten presentatie kan ook gebruikt worden om te vertellen wat voor bijzonderheden de afgelopen maand zijn gepasseerd bij jouw bedrijf.
  • Daarnaast krijgen de leden de gelegenheid om een 10 minuten presentatie te houden. Deze presentatie dient van te voren te worden aangemeld bij het bestuur. Er is slechts één 10 minuten presentatie per netwerkbijeenkomst mogelijk.
  • Het positief positioneren van de Businessclub Maassluis, binnen en buiten Maassluis.
  • Het bieden van kennisverbreding aan de leden.
  • Zorgen voor bijeenkomsten met een sociaal en ontspannen karakter. 
Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door:
  • Verzorgen van periodieke bijeenkomsten voor de leden en eventuele introducés
  • Uitnodigen van inspirerende gastsprekers
  • Proactieve communicatie binnen en buiten de vereniging. Ambassadeurs zijn voor elkaars business
  • Gezelligheid staat centraal bij de netwerkbijeenkomsten