Home
Identiteit
Bijeenkomsten
Doelstelling
Bedrijven
Communicatie
Lidmaatschap
Aanmeldingsprocedure
Vacatures
Nieuws
Fotoboek
Activiteiten kalender
Contact


Bijeenkomsten

Iedere laatste donderdag van de maand is er een bijeenkomst. Aanvang 18.00 uur. Er zal zoveel mogelijk gewerkt worden met een thema. Dit thema bepaalt mede de duur en de locatie van de bijeenkomst.

De bijeenkomsten vormen een mengeling van business en ontspanning. Naast een aantal vaste agendapunten is er ruimte voor bijvoorbeeld een gastspreker of een ontspannende activiteit. Er zal getracht worden de thema's voor een jaar vast te leggen. Leden kunnen thema's aandragen waarna het bestuur deze accordeert en de volgorde bepaalt. Het bestuur kan een lid of een aantal leden vragen een bijeenkomst te organiseren met een bepaald thema. De laatste donderdag in mei is ieder jaar gereserveerd voor de Algemene Ledenvergadering.

Agenda BCM bijeenkomsten

Inleiding

Het doel van deze agenda is een richtsnoer te hebben voor alle bijeenkomsten, zodat de doelen van de Businessclub Maassluis niet uit het oog verloren raken.

Het doel van de vereniging is:

  • Het stimuleren van de zakelijke belangen van de leden onderling;
  • Het positief positioneren van de Businessclub Maassluis, binnen en buiten Maassluis;
  • Het bieden van kennisverbreding aan de leden.

Zorgen voor bijeenkomsten met een sociaal en ontspannend karakter. Het is niet de bedoeling deze agenda heel strak toe te passen, maar afhankelijk van de aard van de bijeenkomsten en de aanwezigheid van eventuele gasten toe te passen.

Agenda

1. Opening van de bijeenkomst door de voorzitter.
    Bevat algemene mededelingen en

  •  indien wij te gast zijn bij een van de leden een introductie en dankwoord vooraf
  •  indien wij een evenement bezoeken of een gastspreker hebben wordt deze ge├»ntroduceerd.

2. WWWI rondje (wwwi staat voor)
    Wie. Wie ben je en wat is jouw persoonlijke onderscheidende eigenschap t.o.v. de concurrentie. Wat voor bedrijf heb je en wat is er zo goed aan jouw product of dienst.
    Wat. Wat heb je de afgelopen periode gedaan. Heb je speciale prestaties geleverd die goed tonen wie je bent en wat je kan, of heb je misschien iemand van de club kunnen helpen.
    Waarheen. Waar wil je heen als ondernemer. Wil je groei en personeel of....
    Ik zoek. En wij willen weten wat je zoekt, want wellicht kunnen wij je helpen vinden. Dit kan gaan om een bepaalde klant, maar natuurlijk ook om een probleem waar je een oplossing voor zoekt.

  • Als wij gasten hebben werken wij de hele WWWI af, maar proberen het wel kort en bondig te houden.
  • Hebben wij geen gasten, dan beperken wij ons tot WI. Wat en ik zoek.

3. Het voorafje komt op tafel

4. 10 tot 20 minuten ter lering en de vermaak

  • Als wij te gast zijn bij een lid geeft deze hier een bedrijfspresentatie of een andere invulling aan, waardoor wij hem of haar en het bedrijf beter leren kennen.
  • Als wij een gastspreker hebben of een evenement bezoeken is dit het moment voor de presentatie of rondleiding o.i.d.
  • In andere gevallen zal een der bestuursleden een korte sessie geven over netwerken, bedrijfsprofilering of persoonlijke presentatie.

5. Diner.