Home
Identiteit
Bijeenkomsten
Doelstelling
Bedrijven
Communicatie
Lidmaatschap
Aanmeldingsprocedure
Vacatures
Nieuws
Fotoboek
Activiteiten kalender
Contact


Aanmeldingsprocedure

Er zijn twee mogelijkheden om zich aan te melden:

Zelf aanmelden via de website of op uitnodiging door één van de leden. In beide gevallen zal de naam van het potentiële lid vermeld worden in de aankondiging van de eerst volgende bijeenkomst. Als er geen bezwaren komen van de leden of van het bestuur, dan wordt het potentiële lid uitgenodigd deze bijeenkomst bij te wonen. Voor de onkosten vragen wij 20,-- welke direct afgerekend dient te worden bij aanvang van de bijeenkomst.

Komt een potentieel lid mee als introducee van een van de leden, dan bestaat er de mogelijkheid dat de genoemde onkosten van het persoonsgebonden budget gaat van het betreffende lid. Tijdens deze bijeenkomst laat het potentiële lid weten of een lidmaatschap van de club gewaardeerd wordt. Het lidmaatschap wordt als een voldongen feit beschouwd als de contributie is betaald. Daarna volgt de toezending van de inlogcode voor de website waarna het nieuwe lid zelf de gewenste gegevens op de site kan plaatsen.